Henning Mankell film

Motorsågskonst till Tv produktion.

Fyra skulpturer till en film efter en bok av Henning Mankell. Boken heter "Kennedys Hjärna" och är en Tv produktion.

Läs även repotage, tryck på länken: Borås Tidning

Se trailer Kennedys Hjärna

Trädskulptur lastas av

Fyra trädskulpturer levererades till filminspelning

I filmen finns en trässkulptör . Kulisserna byggdes upp i skogen

Motorsågsskulpturer utsatta i skogen

Olika trädskulpturer på plats

Motorsågskonst skapar trädkonst

Klar för dagen, sista inspektionen