Ugglor

Här kan ni se massor av Ugglor skulpterad i olika träslag.

Orre skapad i Gran

Denna Uggla står vid Tjolaholms slott vid en Natur stig som heter Kloka Ugglan

Två ugglor sågade ur en stubbe, Lerum

Uggla skulpterad i Gran

Uggla skulpterad i Gran

Uggla skulpterad i Alm, motorsågskonst

Uggla skulpterad i Ask motorsågskonst

Uggla skulpterad i Alm, Derome Trämuseum

Uggla skulptera i Ek