Skulpturer av två stubbar i Landala

 

Beställare: Bostadsbolaget

 

Landala

 

Trollhus

Troll