Vi skulpterar figurer till framförallt  naturlekplatser och parker, och tar vara på det bästa ur trädet.

Detta resulterar till en fantastisk  känsla för barn och familj.

BJÖRNS MOTORSÅGSKONSTUppdaterad

2018-04-02